SONDA : Do jakiego Operatora przeniósłbyś numer?
Play
Orange
T-Mobile
Plus GSM

Roczne statystyki przeniesień numerów

Dodano: 01.03.2017

Przenoszenie numerów w 2016 roku

Najbardziej wiarygodne dane odnośnie przenoszonych numerów w Polsce posiada Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ponieważ administruje Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Dane dotyczące przeniesień numerów publikowane są przez Urząd z częstotliwością raz na kwartał. Po zakończeniu każdego roku prezentowane są również wyniki dotyczące całego roku. Z ostatniego rocznego raportu wynika, że w 2016 roku w sieciach komórkowych przeniesionych zostało ponad 1,75 mln numerów. Jeśli chodzi o dane dotyczące sieci stacjonarnych to ogólna liczba przeniesionych numerów była znacznie mniejsza i wyniosła w 2016 roku 617 tys.

Statystyki w sieciach komórkowych

Załączona niżej diagram pokazuje ilości przenoszonych numerów komórkowych pomiędzy największymi operatorami w kraju w podziale na Dawcę i Biorcę. Dawcą nazywamy operatora, który oddał numer a Biorcą, który numer przyjął. Z róznicy pomiędzy przyjętymi a oddanymi numerami wynika dodatni lub ujemy bilans przeniesionych numerów. Ujemna wartość tego bilansu oznacza, że dany operator w ogólnym rozliczeniu stracił na ilości abonentów przenoszących numer.

 

Ilość przenoszonych numerów w rozbiciu na poszczególne miesiące pokazuje rusunek zamieszczony poniżej.

I jeszcze, dla lepszego zobrazowania wyników, prezentujemy ujęcie tabelaryczne przeniesionych pomiędzy operatorami numerów w 2016 roku.

 

Operatorzy Oddanie numerów Przyjęcie numerów Bilans
P4 Sp. z o.o. 389 807 685 048 295 241
Orange Polska S.A. 431 567 458 541 26 974
Polkomtel Sp. z o.o. 387 260 289 526 -97 734
T-Mobile Polska S.A. 521 095 214 043 -307 052
Virgin Mobile Sp. z o.o. 15 612 68 383 52 771

 

Podsumowanie raportu MNP

Jak widać liderem przenoszenia numerów w 2016 r pozostał nadal operator P4 (sieć Play), którego bilans dodatni na koniec roku wyniósł ponad 295 tys. numerów. Tym niemniej wyraźnie widać, że Play również stracił znaczną liczbę klientów.  W całym 2016 roku stracił ich więcej niż Polkomtel.

Dodatni bilans zanotował także Orange z wynikiem 27 tys. numerów. Na wynik ten zapewne duży wpływ miała dobra sprzedaż w sieci nju mobile.  Polkomtel stracił na przenoszeniu numerów prawie 100 tys. numerów, a T-Mobile ponad 300 tys.

 

Dobry wynik Virgin Mobile

Niezły wynik osiągnął Virgin Mobile zajmując w 2016 roku 2 miejsce z dodatnim bilansem ok. 52 tys. numerów. Wynik zasługuje na wyróżnienie mając na względzie wielkość tej sieci. Virgin Mobile w 2016 roku przyjął ponad 68 tys. numerów a oddał tylko 15,6 tys. Jednak wydaje się, że tempo przejmowania numerów przez Virgin Mobile powinno być nieco większe biorąc pod uwagę plany operatora (1 mln użytkowników) oraz atrakcyjność oferty a w tym darmowe usługi Freemium.

 

Autor: Krzysztof Nieścioruk
Źródło: UKE
Zobacz więcej nowości

więcej
więcej
© Przeniesieniegsm.pl Wszelkie prawa zastrzeżone 2011